Cennik

Biuro Rachunkowe Experience – Aneta Jęsiak w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy księgowej i bieżące rozmowy z Klientem ustala optymalną formę współpracy. W drodze indywidualnych negocjacji i analizy przygotowawczej struktury dokumentów generowanych przez państwa Firmę, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

  • rodzaj ewidencji księgowych
  • specyfika działalności Firmy
  • ilość dokumentów
  • wielkość zatrudnienia

proponujemy optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności, skalę prowadzonej działalności oraz zapotrzebowanie naszych Klientów w zakresie opracowań sprawozdawczych, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta.

Przykładowe ceny usług księgowych kształtują się następująco:

  • Książka przychodów i rozchodów z ewidencją VAT od 110,00 zł netto
  • Księgi handlowe od 800,00 zł netto
  • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 25,00 zł netto za jednego zatrudnionego

W cenie usługi zawarte jest sporządzenie stosownych deklaracji podatkowych, deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb ZUS, przekazywanie w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego i Inspektoratu ZUS oraz terminowe informowanie Klienta o występujących zobowiązaniach podatkowych i zobowiązaniach z tytułu składek ubezpieczeniowych.

W celu uzyskania wyczerpujących informacji prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu 75 76 117 39 lub 601 061 508 lub osobisty kontakt w biurze.


Zapytanie ofertowe

Jeśli są Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją cenową prosimy o wypełnienie zapytania ofertowego, odnoszącego się do podania głównych czynników wpływających na oszacowanie nakładu pracy w obsługę Państwa Firmy, co bezpośrednio będzie wpływać na proponowaną cenę obsługi.