Zakres usług

Usługi księgowe

 • księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • ewidencje VAT
 • ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczanie inwestycji
 • prowadzenie nadzoru nad stanem należności i zobowiązań
 • sporządzanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych
 • opracowywanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • dokonywanie rozliczeń miesięcznych, kwartalnych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT

Usługi kadrowo-płacowe

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującym przepisami
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • prowadzenie akt pracowniczych i innej dokumentacji pracowniczej, wymaganej przepisami prawa
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych, wyrejestrowujących i rozliczeniowych dla potrzeb ZUS oraz ich transmisja do ZUS
 • prowadzenie pełnej dokumentacji zasiłkowej
 • nadzór nad dokumentacją kadrową poprzez informowanie o terminach trwania umów, badań lekarskich, szkoleń bhp itp. dotyczących zatrudnionych pracowników.

Usługi dodatkowe

 • Dla firm
  • pomoc w aplikowaniu o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • przygotowanie dokumentów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej
  • pomoc w wyborze formy opodatkowania
  • przejęcie formalności związanych z kontaktami z Urzędem Skarbowym i ZUS
  • sporządzanie miesięcznych raportów o sytuacji finansowej Firmy
  • sporządzanie zestawień finansowych zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • odbiór dokumentów bezpośrednio z siedziby Klienta
  • weryfikacja ksiąg i rozliczeń za okresy poprzedzające nawiązanie współpracy
 • Dla osób fizycznych
  • roczne rozliczenia podatkowe dla osób fizycznych PIT
  • wnioski o zwrot VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych